LVC Lars Christiansen

Pilerensningsanlæg

ER ET PILERENSNINGSANLÆG EN SPILDEVANDSLØSNING FOR DIG?

Et Pilerensningsanlæg er en spildevandsløsning, hvori man undgår udledning til naturen. Desuden er et pileanlæg billigt i drift, da man undgår afledningsafgift samtidig med, at piletræerne er en dekorativ løsning. Måske er et anlæg en optimal spildevandsløsning for dig? Anlægget kaldes også for et “pilefordampningsanlæg”, da både spildevand og regnvand fordampes gennem piletræerne. 

Kontakt os nu for et uforpligtende tilbud! Ring til os på 20 30 01 41 eller send os en mail på lvckloak@mail.dk

 

SPAR PENGE PÅ AFGIFTER MED ET PILERENSNINGSANLÆG

Hvis det ikke er muligt at for spildevandet at få en nedsivningsudgang eller udlede, kan et lukket pileanlæg potentielt være løsningen for dig. Spar penge på udledningsafgifter, og skån miljøet samtidig. Anlægget renser spildevandet 100% og er det eneste system, der ikke udleder rester i det omliggende miljø. Spar penge på afgifter med et pilerensningsanlæg – med et pileanlæg reduceres indeholdet af CO2 udslip i atmosfæren. Helt uden lugtgener, falder pileanlægget naturligt ind i det omkransede miljø. Da anlægget ikke har et afløb, bliver alt vandet der falder på anlægget – fordampet via piletræerne. Selvom pileanlægget er en forholdsvis dyr investering pga. gravarbejdet – så er anlægget billigt i drift, da der ikke er nogen statsafgift på anlægget. Og dermed kan et pileanlæg blive en fornuftig langtidsinvestering for dig og din husholdning. Se billeder af et anlæggende udført af LVC nedenfor:

Luk menu