LVC Lars Christiansen

PILERENSNINGSANLÆG

SPAR PENGE PÅ AFGIFTER MED ET PILEANLÆG

Hvis det ikke er muligt at udlede eller nedsive spildevandet, kan lukkede pileanlæg være løsningen. Spar penge på udledningsafgifter, og skån miljøet samtidig. Pileanlæg renser spildevandet 100% og er det eneste system, der ikke udleder rester i det omliggende miljø. Spar penge på afgifter med et pileanlæg – med et pileanlæg reduceres indeholdet af CO2 udslip i atmosfæren. Helt uden lugtgener, falder pileanlægget naturligt ind i det omkransede miljø. Da et pilerensningsanlæg ikke har et afløb, bliver alt vandet der falder på anlægget – fordampet via piletræerne. Selvom pileanlægget er en forholdsvis dyr investering pga. gravarbejdet – så er anlægget billigt i drift, da der ikke er nogen statsafgift på anlægget. Se billeder af et pilerensningsanlæg udført af LVC nedenfor:

20 30 01 41

Adresse Broksøvej 20,
4160 Herlufmagle

Luk menu